Kajian Ramadan: Zakat Fitrah

Senggol-Berkah
Senggol-Berkah
Senggol-Berkah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan oleh muzaki (seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam dan berkewajiban untuk menunaikan zakat) melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Zakat fitrah ini wajib dibayarkan setiap tahun pada bulan Ramadhan. Besarnya pun disesuaikan dengan beras atau makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari atau juga bisa dibayarkan dalam bentuk uang. Simak video lengkapnya berikut.