Hukum Menggabungkan Puasa Qadha Ramadan dan Syawal

Puasa Syawal memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang telah melaksanakan puasa Ramadhan, kemudian dia mengikutkannya dengan berpuasa selama enam hari pada bulan Syawal, maka dia (mendapatkan pahala) sebagaimana orang yang berpuasa selama satu tahun.” (H.R Muslim)

Hukum Menggabungkan Puasa Qadha Ramadan dan Syawal
pppa-daarul-quran
pppa-daarul-quran
pppa-daarul-quran

Puasa Syawal memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang telah melaksanakan puasa Ramadhan, kemudian dia mengikutkannya dengan berpuasa selama enam hari pada bulan Syawal, maka dia (mendapatkan pahala) sebagaimana orang yang berpuasa selama satu tahun.” (H.R Muslim)

Lantas, apakah boleh menggabungkan puasa Syawal dengan puasa qadha?  

Dalam menjawab pertanyaan ini, para ulama memiliki dasar untuk ketentuan menggabungkan dua ibadah dalam satu niat. Tercantum dalam kitab Idoh al-Qowa’idul al-Fiqhiyyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Sa’id Al-Hadhromi terdapat beberapa hukum mengenai hal ini.  

Pertama, dua ibadah yang digabung dianggap sah seperti niat puasa qadha dengan puasa arafah.

Kedua, hanya ibadah fardhu yang dianggap sah, contohnya niat haji wajib dan sunnah.

Ketiga, hanya ibadah sunnah yang dianggap sah, dalam kasus membayar zakat dan bersedekah dengan segenggam beras. Hanya sedekah yang dihitung karena tidak memenuhi syarat zakat. Keempat, tidak ada yang dianggap sah, contohnya saat makmum masbuk yang melakukan takbir untuk takbiratul ihram dan ruku’, 

Untuk penggabungan puasa qadha dan puasa Syawal juga beragam, pendapat dari kalangan ulama Hanabilah menyebut jika kedua ibadah ini digabung maka hanya satu puasa saja yang dianggap sah, seperti yang ditulis dalam  Fatwa Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah Al-Azhar as-Syarif. 

Pendapat lain dalam kitab Baghiyah al-Mustarsyidin,Ibnu Hajar berpendapat jika puasa qadha mendapatkan pahala puasa Syawal dengan syarat juga berniat puasa Syawal. Sedangkan Imam Romli mengatakan, saat membayar hutang puasa di bulan Syawal mendapat pahala puasa sunnah Syawal meski tidak berniat puasa Syawal. Sedangkan Abu Makhromah memiliki pandangan jika tidak boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal.  

Berdasarkan kitab ‘Asyru Masail fi Shaum Sitt min Syawal, Dr. Abdul Aziz ar-Rais, ibadah puasa Syawal dan puasa qadha (puasa wajib) termasuk dalam ibadah maqsudah li dzatiha atau ibadah yang berdiri sendiri dan dilaksanakan secara khusus serta tidak boleh digabungkan atau dilakukan bersamaan dengan ibadah lain.  

Meski beberapa ulama menyebut boleh melakukan puasa qadha berbarengan dengan puasa Syawal, namun banyak mengatakan untuk mengutamakan yang wajib terlebih dahulu.

Mengutamakan puasa qadha juga disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj halaman 184. Syarbuni menyebut, seseorang tersebut mendapat pahala puasa sunnah namun tidak mendapatkan pahala sama dengan berpuasa setahun penuh seperti puasa Syawal karena belum menuntaskan ibadah wajibnya, puasa Ramadan.

Dukung dakwah tahfizhul Qur'an bersama Laznas PPPA Daarul Qur'an. Klik di sini untuk donasi!