Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Zakat jenis ini dikeluarkan pada Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya.

Syarat Wajib Zakat Fitrah
pppa-daarul-quran
pppa-daarul-quran
pppa-daarul-quran

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Zakat jenis ini dikeluarkan pada Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya.

Mengenai landasan hukum zakat fitrah, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi pernah memerintahkan umat muslim pada zamannya untuk mengeluarkan zakat fitrah:

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ gandum atau satu sha’ kurma atas setiap orang, baik anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan hamba sahaya.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum menunaikan zakat fitrah bagi umat Islam adalah wajib. Jadi, jika zakat fitrah tidak ditunaikan, maka muslim tersebut akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika menunaikan zakat fitrah maka akan mendapatkan pahala.

Namun begitu, tak semua muslim diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Ada beberapa kriteria yang jika seorang muslim memenuhi syarat tersebut, maka ia wajib menunaikan ibadah zakat fitrah. Dalam Islam, ini dinamakan dengan istilah syarat wajib.

Adapun beberapa syarat wajib zakat fitrah antara lain sebagai berikut:

  1. Orang Islam. Bagi orang yang sudah berikrar dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ia terkena kewajiban zakat fitrah.
  2. Memiliki jumlah makanan pokok berlebih untuk semua anggota keluarganya tanpa terkecuali pada hari itu juga. Jadi, hal pertama yang mesti dipastikan adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya harus terpenuhi kebutuhan makanan pokoknya. Setelah itu, barulah ia terkena kewajiban zakat fitrah.
  3. Orang yang dibebankan kewajiban zakat fitrah masih hidup atau minimal sudah lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan suci Ramadan.

Setidaknya, ada dua jenis orang yang wajib dizakati. Mereka antara lain:

  1. Badan atau diri masing-masing umat Islam. Ini terdiri dari semua kalangan: laki-laki, wanita, tua, muda, merdeka, dan hamba sahaya. Apabila muslim tersebut memenuhi syarat wajib, maka ia mesti menunaikan zakat fitrah.
  2. Orang yang berada di bawah tanggungan seorang muslim yang mampu dan memenuhi syarat wajib zakat. Orang yang dimaksud dalam jenis ini contohnya seperti anak, istri, ibu, bapak, dan sebagainya.

Zakat fitrah bisa dikeluarkan mulai dari awal bulan Ramadan. Namun, waktu pengeluaran zakat fitrah ini lebih diutamakan menjelang salat Idul Fitri. 

Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang wajib zakat fitrah adalah sebanyak satu sha’. Dalam hitungan yang lebih familiar sekarang, satu sha’ ini sama nilainya dengan 2,305 kg atau jika dibulatkan menjadi 2,5 kg. 

Zakat fitrah ini ditunaikan dengan beras atau makanan pokok yang familiar di daerah masing-masing umat muslim.

Wallahu a’lam.

Tunaikan zakat bersama Laznas PPPA Daarul Qur'an. Klik di sini untuk berdonasi!